Babalik din ako. Sabi ko sa inyo.

May inasikaso lang talaga ako. At tapos na nga yun.

Bilang selebrasyon sa aking pagbabalik, ginawa ko ang pinasasagutan sa akin ni bato.pik

A – Age: Cube root ng 4096 (Uy, napaisip ka yata)

B – Band Listening To Right Now: Coldplay

C – Career: Concealed

D – Drink or Smoke: Wala

E – Easiest Friend To Talk To: Next question, please.

G – Gummy Bears or Gummy Worms: Wala. Para sa akin, walang kwenta ang mga gummy foods

H – Have a Boyfriend: Boyfriend?

I – In love: Always. (Ulol lang yan. Para kiligan kayo.)

J- Junk Food You Like: Wala. I junk junk foods

K – Kids: Gumagawa pa lang.

L – Longest Ride Ever: MRT (longest, di ba?) Haha.

N – Names For Your Future Kids: Andy, Christine

O – One Wish You Have Now: Concealed

P – Phobias: Hindi ko alam. Promise.

Q – Favorite Quote: You care, We Care, Kidney Care (Ahahaha!)

R – Reasons To Smile: Pangit kasi ako.

S – Sleeping Time: 11 pm

T – Time You Woke Up: 6:30 am. Automatic yan, babangon ako.

U – Unknown Fact About You: Bakit ko sasabihin?

V – Vegetable You Hate: Sigarilyas!

W – Worst Habit: Nagbubula ng laway.

X – X-rays You’ve Had: Sa chest

Y – Yummy Foods: Ube.

Z – Zodiac Sign: Sagittarius (Lucky color: pusya, Lucky number: 11)

Advertisements